Hoppa till sidans innehåll

Medlemsavgift VT 2022

02 FEB 2022 11:18
 • Uppdaterad: 02 FEB 2022 11:18

(English version below)

Hej!
Nu är det dags att betala Väsby Badmintonklubb medlems- och träningsavgift för vårterminen 2022 på plusgirokonto 24 22 13-7.Vi skickar ej inbetalningskort, ange namn & födelsenummer!

Obs! Om du eller ditt barn har slutat att spela och inte längre vill få mejl från Väsby badmintonklubb, svara på detta mejl så tar vi bort er från vårt register.

Tränings- och medlemsavgifter (A-D inkluderar båda):

 • A) 700:-/termin = Ungdomar U11-U19/ tränarledd träning 1 ggr/vecka
 • B) 800:-/termin = Ungdomar U11-U19/ tränarledd träning 2 ggr/vecka
 • C) 1200:-/termin = U22/Seniorer tränarledd träning 1 ggr/vecka
 • D) 600:-/termin = Ungdomar U11-U19 & Seniorer - endast Fritt spel/motion utan tränare
 • E) 150:-/termin = Endast medlemsavgift för medlemmar som inte deltar i träning el. fritt spel (Studier på annan ort, skadad, vill stötta klubben etc.= kvarstår i medlemsregistret och får info.) Familjerabatt ges om antalet medlemmar inom samma familj överstiger två stycken, dvs. den tredje osv. familjemedlemmen betalar den lägsta av termins/årsavgiften.

Mer information: https://www.vasbybadminton.se/traning/Avgifter/

Inställda tider meddelas på hemsidan www.vasbybadminton.se. Följ oss på Facebook och Instagram!

Med vänlig hälsning
Alex Bateman
Kassör
Väsby badmintonklubb


Hi!

Now it's time to pay Väsby Badminton Club membership and training fee for spring term 2022 using the club' plusgiro account 24 22 13-7. We do not send invoices, enter your name & personal number in your bank payment!

Note! If you or your child has stopped playing and no longer wants to receive emails from Väsby Badminton Club, please answer this e-mail and we will remove you from our register.

Training and membership fees are below (A-D below includes both the training fee and the membership fee):

 • A) 700:- per term - Young people U11-U19 / coach-led training once a week
 • B) 800:- per term - Young people U11-U19 / coach-led training twice a week
 • C) 1200:- per term - U22 / Seniors coach-led training once or twice a week
 • D) 600 per term - Without coach Youth U11-U19 & Seniors - only Free play/ exercise
 • E) 150:- per term - Only membership fee for all members who do not participate in training or free play (this includes parents, students, etc. who wish to remain in the members register and receive info.)

Family discount is given if the number of members within the same family exceeds two, i.e. additional family members only pay the membership fee.

More information: https://www.vasbybadminton.se/traning/Avgifter/

Cancelled dates/times are confirmed in the club calendar on the website www.vasbybadminton.se. You can also follow us on Faceebook and Instagram.

With kind regards
Alex Bateman
Treasurer
Väsby Badminton Club

Skribent: Johan Franzén
E-post: Adressen Gömd

Vill du börja med badminton?

Kontakta oss på: This is a mailto link

 

Alla Sveriges Tävlingar:

Tävlingskalendern

 

 

 

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Instagram!

Postadress:
Väsby BMK - Badminton
c/o Broberg, Tunavägen 3
19455 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: 0708747776
E-post: info@vasbybadminton....

Se all info