Hoppa till sidans innehåll

Väsby Badmintonklubb följer de skärpta allmänna råden om Covid-19

01 NOV 2020 16:26
  • Uppdaterad: 01 NOV 2020 16:26

(English version below)

Hej alla medlemmar i Väsby badmintonklubb och deras anhöriga!

Vi i Väsby badmintonklubb följer de skärpta allmänna råden om Covid 19 som nu kommit från Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Stockholm och påverkar idrotten i vår region. Riksidrottsförbundet/SISU har också gått ut med information till idrottsföreningar och specialidrottsförbund i Stockholmsdistriktet.

För att återigen minimera risken i och kring Väsby badmintonklubbs verksamhet/medlemmar/ledare och med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har Väsby badmintonklubb beslutat att:

Fram till och med den 19 november endast ha träningar för barn/ungdomar under 15 år på nedanstående tider/hallar. Vi ber också att föräldrar lämnar och hämtar sina barn utanför hallen.

Tisdagar 18.30-20.00 & Torsdagar 18.30 – 20.00. All annan träning & Fritt spel/Motion är inställd.

För övrigt:

  • Om du eller ditt barn blir sjuk, ska ni som vanligt stanna hemma och inte delta i Väsby badmintonklubbs verksamhet - om du deltagit i verksamheten de senaste 2 veckorna, bekräfta gärna till oss om du blivit sjuk på This is a mailto link
  • Vi förväntar oss att medlemmar eller anhöriga till medlemmar i Väsby badmintonklubb som befunnit sig i länder med ökad smittspridning - även vid avsaknad av symptom, inte deltar i klubbens verksamhet under 2 veckor efter hemkomst.
  • Följer vi Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Vi ger dessa rekommendationer för att visa hänsyn till alla inom föreningen och särskilt till våra ideella ledare. Vi rekommenderar också er alla att vara extra noga med hygienen och undvika smitta genom att följa Folkhälsomyndighetens råd och följa samhällsutvecklingen kring Coronaviruset/Covid-19.

Vänliga hälsningar
Väsby badmintonklubb
Styrelsen & Tränarna


Hello all members of Väsby Badminton Club and member’s family!

We in Väsby Badminton Club follow the stricter general advice about Covid 19 which has now come from the Public Health Agency of Sweden, in consultation with the infection control doctor in the Stockholm Region, which affects sports in our region. The Swedish Sports Confederation / SISU has also provided information to sports associations and specialist sports federations in the Stockholm district.

In order to once again minimize the risk in and around Väsby Badminton Club's activities / members / leaders, and due to the increased spread of Covid-19, Väsby Badminton Club has decided to up to and including 19 November, only have training for children / teenagers under the age of 15 on Tuesdays 18.30-20.00 & Thursdays 18.30 - 20.00. We also ask that parents leave and pick up their children outside the hall. All other training & Sundays free play is canceled.

Moreover:

  • If you or your child becomes ill you should, as usual, stay at home and not participate in Väsby Badminton Club's activities - if you have participated in the clubs activities in the last 2 weeks, please notify us if you have become ill by emailing This is a mailto link
  • We expect that members or relatives of members of Väsby badminton club who have been in countries with increased spread of infection - even in the absence of symptoms, do not participate in the club's activities for 2 weeks after returning home.
  • Do we follow the Public Health Agency's decision on stricter general advice in Stockholm County https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

We give these recommendations to show consideration for everyone in the club and especially for our voluntary leaders.

We also recommend that everyone is extra careful with hygiene, and avoid infection, by following the Public Health Agency's advice and following the development around the Corona virus / Covid-19.

Yours Sincerely
Väsby Badminton Club
The Board & Club Coaches

Skribent: Johan Franzén
E-post: Adressen Gömd

Vill du börja med badminton?

Kontakta oss på: This is a mailto link

 

Alla Sveriges Tävlingar:

Tävlingskalendern

 

 

 

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Instagram!

Postadress:
Väsby BMK - Badminton
c/o Broberg, Tunavägen 3
19455 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: 0708747776
E-post: info@vasbybadminton....

Se all info